O wydawnictwie

Wydawnictwo KUNST.CAMERA zajmuje się tworzeniem i promocją książęk będących wizualnymi działaniami okołoliterackimi.

Nasze publikacje są kolekcjonerskimi wydaniami tworzonymi w niewielkich nakładach. KUNST.CAMEROWE książki trzeba zarówno przeczytać jak i obejrzeć – to nie są ani albumy fotograficzne, ani klasyczne wydania powieści; ani filmy, ani fotografie; ani komiksy, ani filmy nieme. Książki te są czymś POMIĘDZY. Pomiędzy przeszłością a teraźniejszością; pomiędzy tekstem a obrazem. Paradoksalnie, będzie to dla mnie przykład książki dla czytelnika XXI w., czytelnika znużonego patrzeniem w zbyt dużą ilość czarno-białego tekstu, czytelnika, który wymaga atrakcji, wymaga bycia zaskakiwanym.


Książka, czyli rzecz – nie nośnik, nie projekcja, nie twór efemeryczny (choć zakładamy jak najbardziej tworzenie elementów dodatkowych w formach multimedialnych czy performatywnych, ale będą to działania dodatkowe). Efektem podstawowym jest dla nas przedmiot, który zaczyna żyć własnym życiem. Będzie on przechodził z rąk do rąk, nabierał śladów użytkowania. Będzie miał swój zapach i fakturę. Z czasem zacznie nabierać coraz większych znaków obecności czytelnika. Każdy egzemplarz będzie przez to bytem indywidualnym i niepowtarzalnym. Obcowanie z nim nie będzie wymagało pośrednictwa żadnego innego przedmiotu czy urządzenia. Co więcej, za sprawą cech kolekcjonerskich nasze wydania będą nabierały z czasem coraz większej wartości.

Publikacje tworzone są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasze wydawnictwo podzielone jest na dwa działy. „feature books” to dział, w którym będą znajdowały się książki w większym formacie. Praca nad nimi zajmuje niezwykle dużo czasu i wymaga ogromnego nakładu energii. Wydania te są bowiem zamkniętymi w medium książki przedsięwzięciami fotograficzno-filmowymi będącymi niczym pełnometrażowe produkcje kinowe. Z kolei „cabinet editions” to mniejsze wydania – kieszonkowe lub miniaturowe – które opierają się na kameralnych przedsięwzięciach fotograficznych.

Zysk ze sprzedaży książek oraz towarzyszących im gadżetów zasila budżet fundacji, dzięki czemu możemy tworzyć kolejne książki, organizować wystawy oraz inne projekty twórcze i edukacyjne czerpiące z dorobku Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.