O KUNST.CAMERZE

„Lepiej jednak skończyć nawet w pięknym szaleństwie niż w szarej, nudnej banalności i marazmie.”
Stanisław Ignacy Witkiewicz

 

Fundacja KUNST.CAMERA została założona w listopadzie 2016 r. przez fotografkę i reżyserkę, Magdalenę Franczuk. Siedzibą fundacji jest miasto Kraków. Celem fundacji jest działalność na rzecz promocji polskiej kultury i sztuki na terenie naszego kraju oraz za granicą. Szczególne znaczenie posiada dla nas tradycja artystyczna związana z okresem Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego – naszym zadaniem jest odświeżanie tej tradycji, nadawanie jej nowej, współczesnej formy.

KUNST.CAMERA wspiera również współczesne działania artystyczne, które w sposób niedosłowny czerpią z duchowych źródeł Młodej Polski i międzywojnia.

Nazwa „KUNST.CAMERA” to miks niemieckiego słowa die Kunstkammer oznaczającego gabinet osobliwości (słowo to funkcjonuje również w języku angielskim) oraz słowa „camera” oznaczającego aparat fotograficzny lub kamerę filmową. Etymologia tych słów sięga jednak znacznie głębiej (niem. die Kunst – sztuka, gr. camera – pokój ze sklepieniami, komnata). KUNST.CAMERA zgodnie z etymologicznymi źródłami stanowi zatem szczególną przestrzeń artystyczną dla inicjatyw ekscentrycznych i osobnych.

Działania KUNST.CAMERY z założenia mają mieć charakter niesztampowy – związany m.in. z odkrywaniem na nowo mało znanych tekstów literackich, z nietypowymi działaniami multimedialnymi, z wytwarzaniem hybrydalnych form przekazu zawieszonych między literaturą a sztuką wizualną. Promocja tych działań będzie odbywała się za sprawą organizacji wydarzeń takich jak wystawy, projekcje, spotkania i wykłady, a także za sprawą działalności w internecie. Nasza fundacja pozostaje nieustannie otwarta na wszelkie niekonwencjonalne pomysły i inicjatywy artystów, literatów, teoretyków i badaczy.

KUNST.CAMERA podejmuje się misji tworzenia w atmosferze duchowego ożywienia i pozytywnego szaleństwa, na przekór współczesnemu pragmatyzmowi i koncepcjom materialistycznym. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.