Kontakt

kontakt@kunst.camera
fundacja.kunst.camera@gmail.com

Magdalena Franczuk, Prezes Zarządu Fundacji
magdalena.franczuk@gmail.com

Wojciech Rodak, Członek Zarządu Fundacji
rodak.wst@gmail.com

Katarzyna Pergoł, Kierownik Produkcji “Salamandra”
katarzyna.pergol@gmail.com